अमेरिकी डलर
युरो
GBP

 

12 टिप्पणी

तपाइँको विचार यहाँ छोड्नुहोस्

X